За връзка с нас: 0878 99 77 26 Andi Language Online bgenes

Общи условия

1.Общи положения

С настоящите Общи условия се уреждат вазимоотношенията между Езикова школа Andi Language и потребителите на услугата "организиране и провеждане на езикови курсове".

За да ползвате услугите на Езикова школа Andi Language е необходимо да се запознаете и спазвате разпоредбите на тези Общи условия.

2.Записване

Записването за езиков курс, различен от А1, става след полагане на входен тест онлайн.
Клиентът получава информация за резултата от теста в рамките на  същия ден.

Записването за курс става чрез попълване на контактната форма на школата, формата  „запиши се за курс“ или обаждане по телефона за контакти и заплатена такса по банков път: ( моля направете запитване за банковата сметка).

Кандидатите могат да заявят желание за участие в езиков курс чрез попълване на контактната форма или обаждане по телефона и.

3.Такса

При заплатена такса на различните курсове, кандидатите получават :
информация от интернет страницата на школата или по телефона за контакт .
Таксата включва : Таксата не включва учебните материали.

4.При отказ след началото на курса , курсистът няма право на възстановяване на внесената такса.

5.Финален тест

В края на всеки курс е предвиден финален тест върху материала от съответния курс, който се провежда онлайн .
Преподавателят е длъжен да информира курсиста относно вида и компонентите   , които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите.
Финалният тест се счита за успешен при 80 % присъствие в учебните занимания и 51 % верни отговора на теста.

6. Защита на личните данни

При записване за курс и за издаване на Сертификат, курсистът предоставя доброволно необходимите  лични данни и се съгласява те да бъдат ползвани и съхранявани .