За връзка с нас: 0878 99 77 26 Andi Language Online bgenes

Испански език - Общ Испански

Желанието и стремежът към личностно израстване и усъвършенстване са заложени във всеки един от нас. Испанският език е един от най-говорените езици в света. Той Ви отваря вратите към много държави, дава Ви възможност за по-добро обучение и успешна кариера. Екзотиката и вечното лято не са само мечта. Те съществуват по бреговете на Испания и Южна Америка. За да им се насладите максимално ние разработихме за Вас нашите индивидуални курсове по испански език. За ученици, бъдещи студенти, хора на бизнеса или просто туристи. На всички Вас ние предлагаме това, от което се нуждаете – от курс по общ испански език до курс за пътешественици. Ние сме тук за Вас.

Общата Eвропейска езикова рамка дава насоките за определяне на постиженията, знанията, уменията и компетентностите на изучаващите чужди езици от цяла Европа и други държави.

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения:
слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане,като се дефинират 6 нива –
А1 и А2(елементарно използване на езика),
В1 и В2 (самостоятелно използване на езика) и
С1 и С2 (компетентно използване на езика).
Избери ниво:A1A2B1B2C1

Ниво: A1

Слушане с разбиране

Научавате се да разбирате често употребявани изрази от ежедневието относно Вашето семейство и приятели, и когато събеседникът е готов да повтори казаното.

Четене с разбиране

Успявате да разбирате думи и несложни изречения, рекламни надписи върху табели и други.

Говорене

Ползвате наученото, за да говорите за себе си, семейството, приятелите, ежедневието.

Писане

Вече имате умението да напишете кратък текст с информация за Вашата националност, адрес и да попълните лични данни във формуляр.
Брой уроци - 30
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути
Записвайки се за курса, вие се записвате за нива A1.1 и A1.2

Ниво: A1.1

Хиляди хора по света са научили испански език чрез системата Nuevo Ven. Това е една нова и изключително комуникативна система, ориентирана към бързото напредване в езика.

С този курс получавате основни знания  като  как да поздравите в разговорна и официална обстановка,как да представите себе си,да дадете лична информация относно националността и професията си.Научавате се да питате за място и посока и да опътите някого до дадено място.Можете да общувате в магазини и на различни обществени места,да питате за чаc  и работно време и да отговорите.Усвоява се сегашно време,като граматиката и лексиката се представят систематично и се затвърждават в разнообразни упражнения. Опознавате и навлизате в духа на  испаноговорящите страни чрез интересната интеркултурна информация за тях в последната част на урока .
Брой уроци - 15
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: A1.2

В този курс ползвате наученото, за да научите повече. Комуникирате на испански от първия ден, използвайки ежедневни кратки фрази. Разбирате и употребявате по-сложни думи и изрази. Изграждате умения за комуникация в магазини, поръчки в заведения за хранене, изразявате мнение и предпочитания.
Брой уроци - 15
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: A2

След завършване на това ниво можете да водите социални разговори на живо и по телефон,можете да формулирате покани и предложения, да изразите съмнение и несигурност, да опишете минали събития и да направите план за бъдещи действия.

Слушане с разбиране

Вече разбирате най-често употребявани изрази, които дават информация за Вас, Вашата работа, пазаруване и навици.

Четене с разбиране

Четете несложни и кратки текстове, като реклами, менюта, разписания, лични писма.

Говорене

Разговаряте за сегашни, минали и бъдеще моменти по познати теми, като работа, свободно време, пазаруване и други.

Писане

Вече можете да водите лична кореспонденция чрез кратки бележки и съобщения.
Брой уроци - 26
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: B1

След този курс Вие общувате по-уверено на ежедневни теми. Комуникирате с по-сложни изречения и структури, давате съвети, изразявате чувства и междуличностни отношения, пишете писма, четете неспециализирани текстове и кратка художествена литература. Използвате свободно няколко граматични времена, което несъмнено обогатява вашия изказ.

Слушане с разбиране

Успявате да разбирате информация от радио и телевизионни предавания на по-високо ниво при сравнително бавен и ясен говор. Вече можете да четете текстове на ежедневна тематика, вестници и списания, работни имейли.

Четене с разбиране

Вече можете да четете текстове на ежедневна тематика, вестници и списания, работни имейли.

Говорене

Провеждате разговори без предварителна подготовка при пътуване в други държави, комуникирате свободно в ресторанти, кафенета и магазини, описвате събития, аргументирате мнението си, разказвате случки, събития и филми.

Писане

Можете да напишете свързан текст, в който да опишете събития, впечатления, преживявания.
Брой уроци - 44
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: B2

След този курс Вие разбирате дълги и сложни текстове с различна насоченост, изразявате се гладко, точно, ясно и непринудено. Четете испански автори, дискутирате по познати теми, общувате без затруднения с автентични представители на езика в различни ситуации.

Слушане с разбиране

Все по-лесно разбирате по-дълги текстове, лекции и презентации, филми, ТВ репортажи, предавания и новини по актуални теми.

Четене с разбиране

Четете съвременна литература, научни доклади, сложен текст с абстрактни теми.

Говорене

Общувате спокойно, без затруднения с автентичен представител на езика. Излагате своята гледна точка, давате мнение по разнообразни теми.

Писане

Пишете есета, изразявайки ясно и точно своите идеи. Не Ви затруднява да дадете предимства и недостатъци по различни казуси.
Брой уроци - 50
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 45 минути

Ниво: C1

Този курс за напреднали се води по учебник El ventilador който се състои от 33 урока, всеки от които е разработен в 6 модула, включващи задачи за развитие на свободни комуникативни умения, теми за размисъл и дискусии, теми за култура и литература, фокусира се върху аудиовизуалното възприятие и развитие на уменията за свободно писане на различни теми. Завършвайки този курс ползвате езика с лекота в неговата пълнота.

Слушане с разбиране

Вече можете без затруднение да гледате ТВ предавания по специализирани теми със сложна лексика.

Четене с разбиране

Можете да четете с лекота специализирани текстове от Вашата професионална насоченост.

Говорене

Водите непринудени разговори, не срещате затруднения при употребата на по-сложна лексика.

Писане

Пишете подробен текст с логически свързани елементи,добре структуриран и ясно изразен.
Брой уроци - 50
Цена на урок - 25.00лв.
Продължителност на урок - 45 минути