За връзка с нас: 0878 99 77 26 Andi Language Online bgenes

Английски език - Общ Английски

Живеем в един динамичен, космополитен и постоянно развиващ се свят, който изисква от нас да бъдем максимално гъвкави и адаптивни към неговите промени. Английският език се превърна в необходимост за всеки от нас, а качественото обучение и сериозните знания са трамплин към по-добър живот. Ние Ви предлагаме точно това. Защото качественото образование и знанията на нашите клиенти са приоритет за нас. Работим с Вас за Вас.

Общата Eвропейска езикова рамка дава насоките за определяне на постиженията, знанията, уменията и компетентностите на изучаващите чужди езици от цяла Европа и други държави.

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения:
слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане,като се дефинират 6 нива –
А1 и А2(елементарно използване на езика),
В1 и В2 (самостоятелно използване на езика) и
С1 и С2 (компетентно използване на езика).
Избери ниво:A1A2B1B2C1C2

Ниво: A1

Слушане с разбиране

Научавате се да разбирате често употребявани изрази от ежедневието относно Вашето семейство и приятели, и когато събеседникът е готов да повтори казаното.

Четене с разбиране

Успявате да разбирате думи и несложни изречения, рекламни надписи върху табели и други.

Говорене

Ползвате наученото, за да говорите за себе си, семейството, приятелите, ежедневието.

Писане

Вече имате умението да напишете кратък текст с информация за Вашата националност, адрес и да попълните лични данни във формуляр.
Брой уроци - 55
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути
* Записвайки се за курса, вие се записвате за нива A1.1 и A1.2

Ниво: A1.1

В този курс получавате основите на езика. Започвате да изграждате база, над която ще можете да надграждате в следващите нива. Успявате да разбирате несложни думи и изрази, свързани с ежедневието. Умеете да напишете кратък текст и лична информация и да дадете Вашия адрес.
Брой уроци - 25
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: A1.2

Ползвате наученото, за да научите повече. Успявате да разбирате и употребявате по-сложни думи и изрази. Разговаряте за себе си, семейството и приятелите си. Спокойно четете рекламни надписи и табели.
Брой уроци - 30
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: A2

Често употребявани изрази относно ежедневието, пътуване, пазаруване и навици не Ви затрудняват. Спокойно разговаряте за сегашни, минали и бъдещи моменти. Спокойно водите лична кореспонденция чрез бележки и съобщения.

Слушане с разбиране

Вече разбирате най-често употребявани изрази, които дават информация за Вас, Вашата работа, пазаруване и навици.

Четене с разбиране

Четете несложни и кратки текстове, като реклами, менюта, разписания, лични писма.

Говорене

Разговаряте за сегашни, минали и бъдеще моменти по познати теми, като работа, свободно време, пазаруване и други.

Писане

Вече можете да водите лична кореспонденция чрез кратки бележки и съобщения.
Брой уроци - 38
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: B1

В този курс успявате да разбирате радио и телевизионни програми на по-високо ниво.Пишете текстове и можете да четете вестници и списания.Провеждате разговори на езика без предварителна подготовка.Свободно комуникирате в магазина,кафенето,ресторанта,когато сте в чужбина.Вече умеете да напишете свързан текст,в който описвате ситуация или събитие.

Слушане с разбиране

Успявате да разбирате информация от радио и телевизионни предавания на по-високо ниво при сравнително бавен и ясен говор. Вече можете да четете текстове на ежедневна тематика, вестници и списания, работни имейли.

Четене с разбиране

Вече можете да четете текстове на ежедневна тематика, вестници и списания, работни имейли.

Говорене

Провеждате разговори без предварителна подготовка при пътуване в други държави, комуникирате свободно в ресторанти, кафенета и магазини, описвате събития, аргументирате мнението си, разказвате случки, събития и филми.

Писане

Можете да напишете свързан текст, в който да опишете събития, впечатления, преживявания.
Брой уроци - 50
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: B2

Вече разбирате дълги текстове,написани на висок стил,лекции,презентации,филми.Можете да четете съвременна литература на английски,да общувате спокойно с автентичен носител на езика.Не се затруднявате да напишете есе,изразявайки точно и ясно своите идеи.

Слушане с разбиране

Все по-лесно разбирате по-дълги текстове, лекции и презентации, филми, ТВ репортажи, предавания и новини по актуални теми.

Четене с разбиране

Четете съвременна литература, научни доклади, сложен текст с абстрактни теми.

Говорене

Общувате спокойно, без затруднения с автентичен представител на езика. Излагате своята гледна точка, давате мнение по разнообразни теми.

Писане

Пишете есета, изразявайки ясно и точно своите идеи. Не Ви затруднява да дадете предимства и недостатъци по различни казуси.
Брой уроци - 50
Цена на урок - 20.00лв.
Продължителност на урок - 60 минути

Ниво: C1

С лекота комуникирате на езика. Четете специализирани текстове и гледате ТВ програми със сложна лексика. Разговорите, които водите са ясно и правилно структурирани и широкообхватни. Изразявате се ясно и точно в логически свързан текст.

Слушане с разбиране

Вече можете без затруднение да гледате ТВ предавания по специализирани теми със сложна лексика.

Четене с разбиране

Можете да четете с лекота специализирани текстове от Вашата професионална насоченост.

Говорене

Водите непринудени разговори, не срещате затруднения при употребата на по-сложна лексика.

Писане

Пишете подробен текст с логически свързани елементи,добре структуриран и ясно изразен.
Брой уроци - 50
Цена на урок - 25.00лв.
Продължителност на урок - 45 минути

Ниво: C2

Ползвате езика в неговата пълнота. Четете всякакъв вид текстове,комуникацията Ви е лесна, приятна и поддържате разговор на всякакви теми. Служите си с идиоми, участвате в различни дискусии. Умело пишете структуриран текст, доклади, статии.

Слушане с разбиране

Разбирате езика в неговата пълнота при спонтанно и непосредствено общуване.

Четене с разбиране

Четете с лекота всякакъв вид текстове и литературни произведения.

Говорене

Участвате свободно в различни дискусии, използвайки идиоми и сложни изрази,резюмирате информации и събития.

Писане

Добре структурирате текста, който пишете, като избирате умело стила му. Пишете сложни писма, доклади, статии.
Брой уроци - 75
Цена на урок - 25.00лв.
Продължителност на урок - 45 минути